Vraaggestuurd onderwijs

vraagtekenHet beroepsonderwijs moet zijn afgestemd op wat de arbeidsmarkt vraagt. Met een inhoud waarbij er een balans is tussen de vakinhoud en de sociaal maatschappelijke thema’s. Beroepsonderwijs is tenslotte geen taaktraining. Om dat te realiseren is er structureel overleg nodig tussen arbeidsmarktpartijen en onderwijsinstituten. Daarbij is het van belang dat die partijen elkaar verstaan, dezelfde taal spreken. De ervaring leert dat dit vaak nog niet het geval is. Met de beperking van de rol van de sectorale Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zal dat in de komende jaren een nog groter probleem worden. Voor sectoraal en regionaal overleg zal geen geld meer beschikbaar zijn. Branches komen daardoor verder van de onderwijsuitvoering te staan. Om het overleg dat nog wel zal plaatsvinden effectief te laten zijn moet de inspraak van het bedrijfsleven gefundeerd zijn in de branche en op een goede manier worden ingebracht in het overleg. TVETxp spreekt zowel de taal van het bedrijfsleven als die van het onderwijs en helpt branches om hun onderwijsvraag helder te definiĆ«ren en naar voren te brengen.