Speerpunten TVETxp

samenspraak onderwijs bedrijfsleven.

Veel branches hadden en hebben moeite om goed voorbereide branchevertegenwoordigers (die ook voldoende de taal van het onderwijs spreken en begrijpen) af te vaardigen naar de inhoudelijke discussieplatforms. Wat branches nodig hebben is een gedegen zelfbeeld en zicht op de toekomstige benodigde competenties van hun ondernemers en medewerkers. TVETxp spreekt zowel de taal van de branches als die van het onderwijs en is in staat om partijen nader tot elkaar te brengen en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Lees meer…

het imago van het beroep en het beroepsonderwijs

Vanuit het belang dat branches hebben bij een constante toestroom van jonge vakmensen investeren branches in hun bekendheid en hun imago. Vaak echter worden deze campagnes vanuit de eigen visie en op basis van eigen waardering voor het betreffende beroep ingestoken, en te weinig vanuit het perspectief van jongeren. TVETxp kan voor branches daarin verandering brengen en in samenspraak met scholen een structureel en consistent beleid ontwikkelen en uitvoeren. Lees meer…

internationalisering van het beroepsonderwijs

Nederland heeft een op de export gerichte economie. Deze situatie veronderstelt dat het beroepsonderwijs sterk internationaal geori├źnteerd is. Dat valt echter nogal tegen. Als docenten al nauwelijks internationaal zijn geori├źnteerd kun je niet verwachten dat leerlingen in een internationaal perspectief worden opgeleid.

TVETxp kan branches helpen bepalen welke competenties nodig zijn om internationaal succesvol te zijn zodat zij beter voeding kunnen geven aan hun inbreng bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers en de uitvoering van het beroepsonderwijs. Lees meer…