Praktijkleren

WBLBij praktijkleren, of Work Based Learning (WBL) zoals dat in Europa wordt aangeduid, is de dagelijkse praktijk van de beroepen leidend. Leren met de praktijk als uitgangspunt. Gebleken is dat landen die hun beroepsonderwijs hebben ingericht volgens de principes van WBL significant lagere jeugdwerkeloosheidscijfers hebben als landen waar de insteek theoretischer is, School Based. De overgang tussen leren op school en toetreden tot de arbeidsmarkt verloopt veel vloeiender en de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs is vele malen groter. Veel landen die hun beroepsonderwijs willen hervormen kijken dan ook naar Nederland dat binnen Europa een naam heeft op het gebied van praktijkleren. TVETxp is overtuigd van de kracht van work based learning en heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van praktijkleren. We hebben een naam opgebouwd in het ondersteunen van hervormingstrajecten in verschillende landen en willen dat graag voortzetten.