over TVETxp

Oorsprong

TVETxp is opgericht door Fred van Koot

fred_02_2014

Fred van Koot is sinds 1977 betrokken bij het beroepsonderwijs. Hij heeft leiding gegeven aan een verschillende afdelingen en projecten. Meerdere reorganisaties dragen zijn handtekening. De laatste jaren heeft hij vooral in een internationale omgeving gewerkt als Manager Internationale zaken bij Aequor. Fred van Koot is innovatief en voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs meer vraaggestuurd en duurzaam te maken, afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven. Hij ziet samenwerking en kennisdeling als de basis voor succes, hij wordt bestempeld als bruggenbouwer die partijen weet te verbinden. Fred van Koot acteert in een groot aantal nationale en internationale netwerken. Hij heeft een wereldwijd netwerk opgebouwd door zijn activiteiten in Europees verband met betrekking tot EQF, ECVET en ESCO,  en zijn betrokkenheid bij WorldSkills International en WorldSkills Europe.