Internationalisering van het onderwijs

Nederland heeft een op de export gerichte economie. Met name in de Land- en tuinbouw wordt het meeste geld verdiend buiten Nederland. Deze situatie veronderstelt dat het beroepsonderwijs sterk internationaal georiënteerd is. Dat valt echter nogal tegen. Hoewel het HBO beter scoort heeft slechts een kleine 5% van de MBO-gediplomeerden een internationale ervaring opgedaan. Dit getal blijft sterk achter bij de streefgetallen die op Europees en Nederlands niveau zijn afgesproken ter versterking van de economie.

Op scholen is de mate van internationalisering mede afhankelijk van de eisen die aan het curriculum worden gesteld vanuit de landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers. Als daarin internationalisering onvoldoende is geborgd zal ook het curriculum daar minder op scoren. Daarnaast is internationalisering op scholen vaak afhankelijk van personen. Als docenten al nauwelijks internationaal zijn georiënteerd kun je niet verwachten dat leerlingen in een internationaal perspectief worden opgeleid. Tel daarbij op dat ook sommige branches zelf nog onvoldoende visie hebben op welke internationale competenties zij moeten hebben om op de internationale markt succesvol te zijn dan is het duidelijk dat hier letterlijk en figuurlijk nog een wereld te winnen is.

TVETxp kan branches helpen bepalen welke competenties nodig zijn om internationaal succesvol te zijn zodat zij beter voeding kunnen geven aan hun inbreng bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers en de uitvoering van het beroepsonderwijs.