Het imago van het beroep en beroepsonderwijs

Vanuit het belang dat branches hebben bij een constante toestroom van jonge vakmensen investeren zij in hun bekendheid en hun imago. Vaak echter worden deze campagnes vanuit de eigen visie en op basis van eigen waardering voor het betreffende beroep ingestoken. Te weinig wordt gekeken naar wat jongeren belangrijk en aantrekkelijk vinden. Daarnaast worden er vanuit scholen en branches afzonderlijk en ook nog eens verschillende signalen uitgezonden. Dat veroorzaakt onduidelijke beelden en leidt tot teleurstellende en verkeerde keuzes van leerlingen. TVETxp kan voor branches daarin verandering brengen en in samenspraak met scholen een structureel en consistent beleid ontwikkelen en uitvoeren. Eén van de instrumenten die daarbij kan worden benut is deelname aan beroepenwedstrijden die vakmanschap en vaktrots voor het voetlicht brengen. Winnaars van (internationale) beroepenwedstrijden zijn ambassadeurs van het beroep en het beroepsonderwijs. Winnaar word je niet vanzelf. Daarin moet geïnvesteerd worden. Sommige branches doen dat al heel goed, anderen nauwelijks. In een internationaal vergelijk kan Nederland nog veel verbeteren aan de coaching van hun wedstrijdkandidaten. Ook hier biedt TVETxp de expertise om branches en scholen daarin te ondersteunen en hun werk uit handen te nemen.