Expertise

Vraaggestuurd onderwijs

Het beroepsonderwijs moet zijn afgestemd op wat de arbeidsmarkt vraagt. TVETxp spreekt zowel de taal van het bedrijfsleven als die van het onderwijs en helpt branches om hun onderwijsvraag helder te definiĆ«ren en naar voren te brengen. Lees meer….

Toekomstbestendig onderwijs

De maatschappij en de beroepen veranderen in hoog tempo. Wat vandaag gangbaar is kan morgen zijn achterhaald en niet meer relevant. Het is dus de kunst om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. TVETxp beschikt over de expertise om de toekomstgerichte discussie te leiden en te ondersteunen. Lees meer….

Praktijkleren

TVETxp is overtuigd van de kracht van work based learning en heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van praktijkleren. We hebben een naam opgebouwd in het ondersteunen van hervormingstrajecten in verschillende landen en willen die ervaring graag delen met partners en landen. Lees meer….

Europees beleid

TVETxp ziet het belang van een flexibele Europese arbeidsmarkt, heeft een jarenlange ervaring met de Europese initiatieven om het beroepsonderwijs transparant te maken en de kwaliteit te verbeteren. We willen belanghebbenden graag ondersteunen met het toepassen van de resultaten daarvan. Lees meer….

Internationalisering van het onderwijs

Volgens TVETxp valt er voor de agro-food sector nog een wereld te winnen als het gaat om internationalisering van het onderwijs. We zetten onze expertise graag in voor scholen om hun curricula te internationaliseren en buitenlandse stages te simuleren en het bedrijfsleven helpen we graag om de doelstellingen van de Human Capital Agenda op het gebied van internationalisering te realiseren. Lees meer….

Examinering

TVETxp heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van examensystemen en -trajecten in de volle breedte van beroepsonderwijs, zowel nationaal als internationaal. Deze expertise zetten we graag in ten behoeve van scholen en bedrijven die daarin een kwaliteitsslag willen maken. Lees meer….

(Inter)nationale beroepenwedstrijden

TVETxp heeft mede aan de wieg gestaan van een aantal nationale beroepenwedstrijden, de oprichting van Skills Netherlands en de oprichting en vormgeving van EuroSkills. Die expertise zetten we graag in voor bedrijfstakken en scholen die daarmee ook hun beroep of beroepsonderwijs een stimulans willen geven. Lees meer….

Internationale projecten

TVETxp heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van internationale projecten die de ontwikkeling en verbetering van het beroepsonderwijs tot doel hebben. Lees meer….