Examinering

loesje-examenAls het gaat om examinering voor een beroep moet deze zijn gebaseerd op de daadwerkelijke beroepscompetenties die staan beschreven in de kwalificatiedossiers. Dat hoeft niet één op één overeen te komen met het opleidingscurriculum, het moet zelfs losstaan van de gevolgde leerweg. Deze doet namelijk niet ter zake. Kennis en vaardigheden kunnen immers op vele manieren worden verworven. Toetsing van de effecten van een gevolgd curriculum is van een andere orde dan het toetsen van kennis en vaardigheden benodigd voor het uitoefenen van een beroep in een bepaalde context.

TVETxp hecht er verder aan dat een assessment volkomen transparant is voor zowel de kandidaat als de assessor. Het moet helder zijn wat er getoetst wordt, aan welke normen er moet worden voldaan en welke waardering er aan wordt gegeven. Daarmee zit er in de voorbereiding van examens veel meer tijd dan in de daadwerkelijke uitvoering. Ook de verantwoording van de beoordeling achteraf naar kandidaten is daarmee glashelder te geven. TVETxp heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van examensystemen en -trajecten in de volle breedte van beroepsonderwijs, zowel nationaal als internationaal. Deze expertise zetten we graag in ten behoeve van scholen en bedrijven die daarin een kwaliteitsslag willen maken.