Europees beleid

EUBinnen Europa wordt een vrij verkeer van mensen en goederen nagestreefd. Daarvoor is het van belang dat de Europese arbeids- en scholingsmarkt transparant wordt. Door middel van verschillende projecten wordt daarin geïnvesteerd.

Het European Qualification Framework (EQF) vormt het raamwerk waaraan de nationale kwalificatie raamwerken (National Qualification Framework (NQF)) kunnen worden gerelateerd en vergeleken.

Met het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) wordt een kader geboden voor de erkenning van formeel en informeel leren en de uitwisseling van leereenheden tussen partnerlanden.

Het project European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) streeft naar structurele en duurzame kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs.

Het project European Skills Competences and Occupations (ESCO) is een initiatief van het Directoraat Arbeidsvoorziening van de Europese Commissie en moet helderheid gaan brengen in de inhoud van de beroepen in de verschillende landen zodat er een betere match kan worden gemaakt tussen vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt.

TVETxp ziet het belang van een flexibele Europese arbeidsmarkt, heeft een jarenlange ervaring met genoemde projecten en wil belanghebbenden graag ondersteunen met het toepassen van de resultaten daarvan.