Welkom bij TVETxp, expert in beroepsonderwijs

TVETxp_blauwe gloed

De afkorting TVETxp staat voor Technical Vocational Education and Training expert.

TVETxp biedt kennis en expertise aan op het gebied van de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Goed beroepsonderwijs is enerzijds afgestemd op de wensen van de verschillende bedrijfstakken (de primaire afnemers van opgeleiden) en anderzijds op de eisen die de samenleving stelt aan goed burgerschap. Voor goed beroepsonderwijs is co-ownership nodig van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. TVETxp levert een bijdrage aan de totstandkoming daarvan en aan de positieve beïnvloeding van het imago van het beroep en het beroepsonderwijs.

Algemene voorwaarden TVETxp